Категории

Поверителност

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с българското и европейско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, изготвихме настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или други средства за комуникация, като електронна поща или по телефон.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние?

Онлайн магазинът Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с българското и европейско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, изготвихме настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или други средства за комуникация, като електронна поща или по телефон.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние?

Онлайн магазинът https://meastil.bg/ е собственост на фирма  "МЕА СТИЛ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район р-н Сердика, бул.Сливница №261 и адрес за упражняване на дейността и контакт (магазин) гр. София, бул. Сливница №261. Дружеството е вписано в публичните регистри под ЕИК 131484225,  и притежава регистрация по Закона за данък върху добавената стойност с № BG131484225

Кои категории лични данни обработваме ние?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато си създавате профил в https://meastil.bg/

, Вие ни изпращате Вашите адрес на електронна поща, собствено, фамилно име и телефонен номер;

Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Профил) като: адреси за доставка, данни за фактура или друга допълнителна информация, каквато прецените, че е необходима за целите на изпълнение на поръчката. ;

Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт или продукти, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, и пр.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил. Приканваме Ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт използваме бисквитки, които могат да са както функционални (такива, чрез които онлайн магазина ни функционира правилно), както и такива, които ни позволяват да разбираме Вашето поведение в онлайн магазина, с цел да Ви показваме персонализирано съдържание в реклами.

Имайте предвид, че когато правите поръчка получаваме информация за Вашият публичен IP адрес и браузъра, който използвате. Запазваме си правото да използваме тази информация при необходимост от защита на правата ни пред властите.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

С каква цел се обработват личните Ви данни?

Предоставяне на продукти и услуги на МЕА СТИЛ ЕООД във Ваша полза.

Това включва:

 • Създаване и управление на Вашият профил;
 • Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между МЕА СТИЛ ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Усъвършенстване на услугите ни

Ние искаме винаги да Ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да Ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност, като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail или други), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продукти, към които смятаме, че бихте проявили интерес. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи и, че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • Промените настройките в клиентския си профил в раздел „Известия“;
 • Се свържете с нас, използвайки данните за контакт от контактна ни страница или като отговорите на електронния адрес, от който сте получили известие.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането Ви.

Защита на нашите интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • Мерки за защита на уебсайта срещу кибератаки;
 • Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате профил. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • Доставчици на ИТ услуги;
 • Ако сме задължени по закон или, ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, Вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като прочетете редовете по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

 • Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната поща, посочен във Вашия профил. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.
 • Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
 • Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да Ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така Вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.
 • Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.
 • Достъп. Можете да ни помолите:
  • да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
  • да предоставим копие от тези данни;
  • да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
 • Поправяне. Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни. Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
 • Изтриване на данни. Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
  • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
  • Вие сте оттеглили Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
  • упражнявате законно право на възражение; или
  • те са били незаконно обработвани; или
  • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането Ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право (Изтриване на данни), Вие трябва да направите копие на всички данни от профила си и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от МЕА СТИЛ ЕООД, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция, ако има такива). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и е възможно МЕА СТИЛ ЕООД да не може да Ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни. Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
 • Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:
  • ако имаме Вашето съгласие; или
  • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
  • за да се защитят правата на МЕА СТИЛ ЕООД или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните. Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
 • обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение. Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Жалби. Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни.

Комисия за защита на личните данни

Без да се засяга правото Ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие.

Управляване и изтриване на „бисквитки“

Имайте предвид, че използваме „бисквитките“ за да подобрим сърфирането Ви в нашия уебсайт. Без употребата на някои от тях, употребата на онлайн магазина няма да бъде възможна.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

 • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници.
 • Да изтриете всички вече записани бисквитки в браузъра Ви.
 • Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване.

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

Настройка на бисквитките за Internet Explorer

Настройка на бисквитките за Firefox

Настройка на бисквитките за Chrome

Настройка на бисквитките за Safari web и iOS

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org

Препоръчваме Ви, ако не сте съгласни с употребата на бисквитки, да ги изтриете от браузъра си и да не използвате нашия уеб сайт, тъй като голяма част от него няма да функционира правилно.

Нюзлетър

За да Ви информираме периодично за новини, свързани с дейността на фирма МЕА СТИЛ ЕООД, както и за актуални промоции, може да изпращаме бюлетин на Ваш e-mail.

За изпращане на бюлетина е възможно да използваме освен софтуер базиран на наши (наети) сървъри и услугите и на един от най-големите доставчици на такава услуга - MailChimp. Данните, необходими за да можем да Ви изпратим информационния бюлетин - e-mail адрес и в някои случаи две имена се съхраняват на сървъри на MailChimp.

Може да се информирате за политиката за поверителността на MailChimp като последвате връзката.

Запознайте се и с нашите Общи условия. е собственост на фирма  "МЕА СТИЛ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район р-н Сердика, бул.Сливница No 261 и адрес за упражняване на дейността и контакт (магазин) гр. София, бул. Сливница №261. Дружеството е вписано в публичните регистри под ЕИК 131484225,  и притежава регистрация по Закона за данък върху добавената стойност с № BG131484225

Кои категории лични данни обработваме ние?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато си създавате профил в meastil.bg, Вие ни изпращате Вашите адрес на електронна поща, собствено, фамилно име и телефонен номер;

Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Профил) като: адреси за доставка, данни за фактура или друга допълнителна информация, каквато прецените, че е необходима за целите на изпълнение на поръчката. ;

Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт или продукти, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, и пр.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил. Приканваме Ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт използваме бисквитки, които могат да са както функционални (такива, чрез които онлайн магазина ни функционира правилно), както и такива, които ни позволяват да разбираме Вашето поведение в онлайн магазина, с цел да Ви показваме персонализирано съдържание в реклами.

Имайте предвид, че когато правите поръчка получаваме информация за Вашият публичен IP адрес и браузъра, който използвате. Запазваме си правото да използваме тази информация при необходимост от защита на правата ни пред властите.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

С каква цел се обработват личните Ви данни?

Предоставяне на продукти и услуги на МЕА СТИЛ ЕООД във Ваша полза.

Това включва:

 • Създаване и управление на Вашият профил;
 • Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между МЕА СТИЛ ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Усъвършенстване на услугите ни

Ние искаме винаги да Ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да Ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност, като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail или други), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продукти, към които смятаме, че бихте проявили интерес. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи и, че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • Промените настройките в клиентския си профил в раздел „Известия“;
 • Се свържете с нас, използвайки данните за контакт от контактна ни страница или като отговорите на електронния адрес, от който сте получили известие.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането Ви.

Защита на нашите интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • Мерки за защита на уебсайта срещу кибератаки;
 • Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате профил. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • Доставчици на ИТ услуги;
 • Ако сме задължени по закон или, ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, Вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като прочетете редовете по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

 • Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната поща, посочен във Вашия профил. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.
 • Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
 • Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да Ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така Вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.
 • Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.
 • Достъп. Можете да ни помолите:
  • да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
  • да предоставим копие от тези данни;
  • да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
 • Поправяне. Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни. Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
 • Изтриване на данни. Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
  • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
  • Вие сте оттеглили Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
  • упражнявате законно право на възражение; или
  • те са били незаконно обработвани; или
  • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането Ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право (Изтриване на данни), Вие трябва да направите копие на всички данни от профила си и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от МЕА СТИЛ ЕООД, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция, ако има такива). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и е възможно МЕА СТИЛ ЕООД да не може да Ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни. Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
 • Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:
  • ако имаме Вашето съгласие; или
  • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
  • за да се защитят правата на МЕА СТИЛ ЕООД или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните. Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
 • обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение. Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Жалби. Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни.

Комисия за защита на личните данни

Без да се засяга правото Ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие.

Управляване и изтриване на „бисквитки“

Имайте предвид, че използваме „бисквитките“ за да подобрим сърфирането Ви в нашия уебсайт. Без употребата на някои от тях, употребата на онлайн магазина няма да бъде възможна.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

 • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници.
 • Да изтриете всички вече записани бисквитки в браузъра Ви.
 • Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване.

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

Настройка на бисквитките за Internet Explorer

Настройка на бисквитките за Firefox

Настройка на бисквитките за Chrome

Настройка на бисквитките за Safari web и iOS

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org

Препоръчваме Ви, ако не сте съгласни с употребата на бисквитки, да ги изтриете от браузъра си и да не използвате нашия уеб сайт, тъй като голяма част от него няма да функционира правилно.

Нюзлетър

За да Ви информираме периодично за новини, свързани с дейността на фирма МЕА СТИЛ ЕООД, както и за актуални промоции, може да изпращаме бюлетин на Ваш e-mail.

За изпращане на бюлетина е възможно да използваме освен софтуер базиран на наши (наети) сървъри и услугите и на един от най-големите доставчици на такава услуга - MailChimp. Данните, необходими за да можем да Ви изпратим информационния бюлетин - e-mail адрес и в някои случаи две имена се съхраняват на сървъри на MailChimp.

Може да се информирате за политиката за поверителността на MailChimp като последвате връзката.

Запознайте се и с нашите Общи условия.

From The Blog